İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


ORJİNAL MEDİKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,

İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,

Güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.